Akateemisen PoWikyykän säännöt:

PoWiCup pelataan muokatuin Akateemisen Kyykän säännöin. Suurimmat muutokset on tehty sääntöihin kohdissa pistelasku (plussapisteet) ja tuomarointi.

1. PELIN PERUSIDEA

Pelin ideana on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Eniten kyykkiä pelineliöstä poistanut on voittaja.

2. PELIKENTTÄ

Pelikenttä = Mahdollisimman tasainen alue, kooltaan 5 x 20 metriä, johon on piirretty 5 x 5 metrin pelineliöt. Pelineliöiden väli on 10 metriä.

3. PELIVÄLINEET

3.1. Kyykät

Kyykät tehdään puusta ja sylinterin muotoisiksi. Kyykän korkeus on 10 cm ja halkaisija 6-8 cm.Kyykkiä tarvitaan joukkuepeliin 80 kappaletta eli 20 paria kummankin pelineliön eturajalle. Myösvarakyykkiä on hyvä olla rikkoutumisen varalle.

3.2. Kartut

Kartut ovat varreltaan pyöreitä ja niissä on kädensija. Kartut eivät saa olla 85 cm pidempiä, eikä 8 cm paksumpia. Kartun saa maalata tai sitä muuten vahvistaa kestävyyden tai lyöntiominaisuuksien parantamiseksi. Karttuja tarvitaan joukkuepelissä 4 heittovuoroa kohden.

4. PELIN NIMITYKSIÄ

 • Heittoneliö = neliö, josta heitot suoritetaan.
 • Pelineliö = neliö, jossa ovat ulosheitettävät kyykät.
 • Avaus = heittoneliön takarajan takaa ja naisilla heittoneliön eturajan takaa tapahtunut lyönti,
 • joka vie pelineliöstä kyykän ulos.
 • Heittovuoro = joukkueen heittovuoron aikana kaksi pelaajaa heittää yhteensä neljä karttua.
 • Akka = pelineliöön jäänyt kyykkä, arvoltaan kaksi pluspistettä.
 • Pappi = neliön rajalle jäänyt kyykkä, yksi pluspiste
 • Kuokkavieras = pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä, kaksi pluspistettä (vaikka olisi rajalla)
 • Pisteet (taitavimmilla miinuspisteet) = kertovat pelin tuloksen. Voittaja on vähiten pisteitä saanut.

5. JOUKKUE

Kyykkäjoukkue muodostuu 4-6 pelaajasta. Pelaajia saa vaihtaa erien välissä. Kesken turnauksen ei ole mahdollista vaihtaa pelaajia.

6. PELITUOMARIT

Kilpailun tuomareina toimivat pelituomarit, ylituomarit ja päätuomari.

6.1. Pelituomari

Jokaisen pelin tuomitsee kotijoukkueen tuomariksi valitsema henkilö. Pelituomari valvoo, tuomitsee ja kirjaa pelitulokset sääntöjen ohjaamana yhteistoiminnassa vierasjoukkueen kanssa. Mikäli pelituomarin toiminnasta on valittamista, valitukset tulee osoittaa tuomaristolle/ylituomareille ja päätuomarille.

6.2 Ylituomari ja päätuomari

Ylituomareina voivat toimia kaikki järjestäjän osoittamat tahot, jotka tunnistaa vuotuisesta Staff-sälästä.

7. PELIN PYSTYTYS JA KUNNOSTUS

Pelaajat huolehtivat aina kyykkien pystyttämisestä ja kentän kunnostuksesta.

7.1. Kentän pystytys

Kyykät pystytetään neliön eturajan päälle niin, että pelineliön kumpaankin reunaan jää 10 cm
vapaata sivurajasta mitattuna. Kyykkiä pystytetään 20 päällekkäistä paria kummankin pelineliön
eturajalle tasaisin välein. Ennen pelin alkamista saavat pelaajat laittaa pelineliöt ja niiden välin pelikuntoon. Pelin alettua
hyväksytään vain jälkien tasaaminen.

7.2. Kentän kunnostus

Pelin aikana voidaan jalanjälkiin tai vastaaviin kuoppiin jääneet kyykät nostaa samaan kohtaan
kentän pinnan tasalle tuomarin valvonnassa.
Pelin jälkeen kenttä jätetään kyykät pystytettynä.

8. PELIN KULKU

8.1. Hutunkeitto

Aloittajan arvonta tapahtuu pesäpallotyyliin hutunkeittona. Karttu heitetään ensin pelituomarille. Kättä siirretään peukalo aina yläpuolella. Arvonnan voittanut valitsee kenttäpuoliskon tai aloituksen.

8.2. Avausheitto

Miehet avaavat heittämällä ensimmäisen kartun heitto-neliön takarajalta (15 m), naiset eturajalta (10 m). Joukkueen suoritettua avauksen miehet siirtyvät eturajalle ja naiset 8 m viivalle (2m eturajastaheittosuuntaan). Pelin avaus katsotaan tapahtuneeksi, kun ensimmäinen kyykkä poistuu pelineliöstä. Kuokkavierasta tai pappia ei hyväksytä ulosmenneeksi. Jos joukkue ei saa suoritettua avausta, joukkeen jäsenet heittävät kauemmasta kohdasta, kunnes ainakin yksi kyykkä poistuu pelineliöstä.

8.3. Pelaaminen

8.3.1. Heittovuoro

Joukkueen heittovuoron aikana kaksi joukkueen pelaajaa heittää kumpikin kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua. Pelaaja heittää heittovuoronsa kartut perätysten. Heittovuoron ajan on pelaajan pidettävä karttunsa heittoneliössä. Jos karttu jää pelineliöön, sitä ei saa poistaa ennen joukkueen heittovuoron loppumista. Vain pelituomarin luvalla sallitaan kartun vaihto pelineliöstä.

8.3.2. Kentän tarkastaminen

Heittovuoron (2 pelaajaa, 4 karttua) jälkeen pelituomari tarkastaa pelineliön, toteaa ulos menneet, rajalla olevat ja pelineliöön jääneet kyykät (kohdan 9.8. mukaisesti) sekä antaa luvan poistaa kartut pelineliöstä. Tarkastuksen jälkeen tuomari antaa toiselle joukkueelle heittoluvan.

8.3.3.Vuorojen eteneminen

Jokaisen pelaajan on erässä tullut heittää yksi vuoro ennen kuin toinen joukkueen jäsen voi heittää toista vuoroaan erän aikana. Pelivuorot jatkuvat, kunnes jokainen pelaaja on heittänyt yhteensä 4 karttua. Tämän jälkeen tuomari laskee ja merkitsee ylös ensimmäisen pelipuoliskon pisteet sekä määrää puoltenvaihdon, jonka jälkeen yllä kuvattu toistuu. Puoltenvaihdossa aloitusvuoro vaihtuu.

8.4. Pelin päättäminen

Toisen pelipuoliskon jälkeen tuomari laskee yhteen pelipuoliskojen pisteet ja julistaa voittajaksi
sen joukkueen, jolla on vähemmän pisteitä.

9. ERIKOISTILANTEET

9.1. Pelaajan häirintä

Heittovuorossa olevaa pelaajaa saa kohtuudella häiritä, kuitenkin muiden kuin heittäjän tulee pysyä pelikentän ulkopuolella (koskee myös heittäjän omaa joukkuetta)

9.2. Heitto kahdella kädellä

Akateemisissa kisoissa kartun heittoa saa avustaa toisella kädellä, ellei voima muuten riitä.

9.3. Vauhdinotto ja yliastuttu heitto

Vauhdinotto on sallittua pelineliön rajojen sisällä, naisilla 8 m viivaan asti. Vauhdinoton aikana ei saa siirtää vastustajan kyykkiä. Heiton aikana ei pelaaja saa ylittää viivaa, jolta heitto tapahtuu. Heitto alkaa siitä, kun karttu irtoaa pelaajan kädestä ja loppuu siihen, kun pelaaja poistuu pelineliöstä sivu- tai takarajan
kautta.

Jos heitto on yliastuttu, tuomari asettaa ulosmenneet kyykät takaisin pelineliön eturajalle, keskeltä aloittaen. Neliöön kaatuneet jäävät paikoilleen. Heitto katsotaan tapahtuneeksi.

9.4. Viivyttely

Tarpeeton viivyttely heitoissa on kiellettyä. Jos joukkue toistuvasti ja huomautuksesta huolimatta viivyttelee heitoissaan, voi tuomari määrätä joukkueelle yhteisajan jonka kuluessa heittovuoron loput kartut on heitettävä. Aika saadaan kertomalla karttujen määrä 30 sekunnilla.

9.5. Haljennut kyykkä

Jos kartun osuma halkaisee kyykän, pelituomari tuomitsee sen mukaan, minne suurempi osa kyykkää meni. Samalla hän vaihtaa rikkoutuneen kyykän ehjään. Kyykän haljetessa yhtä suuriin osiin ulosmennyt osa ratkaisee. Yhtä suurien osien jäädessä pelineliöön pelaaja ratkaisee, kumman kyykänosan kohdalle ehjä kyykkä asetetaan.

9.6. Rajalla olevat kyykät

Rajalle jääneet kyykät todetaan silmämääräisesti siten, että pelineliön maalauksen sisempi raja toimii pelineliön rajana. Jos raja leikkaa kyykän, tulkitaan se papiksi. Muutoin ulkopuolinen kyykkä poistetaan tai neliönpuoleinen kyykkä jää akaksi. Epäselvissä tilanteissa tulkinnan voi pyytää puolueettomalta kolmannelta osapuolelta tai ylituomareilta ja päätuomarilta.

9.7. Vastustajan kyykkien siirtäminen

Vastustajan kyykkiä ei saa siirtää. Jos pelaaja potkii, heittää tai muuten siirtää heittoneliön kyykkiä, antaa pelituomari siirtelijälle varoituksen. Kahden varoituksen jälkeen tuomari määrää siirtelijän heittämään kaikki jäljellä olevat karttunsa takarajalta (koskee myös puoltenvaihtoa). Jos vastustajan kyykät siirtyvät, palautetaan liikkuneet kyykät takaisin paikoilleen.

9.8. Pelistä myöhästyminen

Mikäli joukkue ei ole kokonaisuudessaan pelikentällä 10 minuutin kuluessa pelin määrätystä alkamisajankohdasta otetaan yhteys ylituomareihin tai päätuomariin, jotka voivat harkinnan mukaan julistaa joukkueen keskeyttäneeksi ja vastustajan saaneen luovutusvoiton.

9.9. Tasapeli jatkopeleissä

Tasapeli pudotuspeleissä johtaa pikauusinnan pelaamiseen poislukien sarjojen finaaliottelut joissa pelataan kolmas erä. Kolmas erä pelattaessa aloitusvuoro ja kenttäpuolisko arvotaan
hutunkeitolla kuten pelin alussa.

9.9.1. Pikauusinta

Pikauusinnassa kummallekin kenttäpuoliskolle asetetaan neljä kyykkäparia eturajoille metrin välein aloittaen metri sivurajasta, kaksi reunimmaista paria pystyyn ja kaksi keskimmäistä paria makuulle kyljet lyöjään päin. Se joukkue, joka on aloittanut varsinaisen pelin, aloittaa myös uusinnan heittoneliöstä. Kukin joukkueen pelaaja lyö ainoastaan yhden mailan kuvioonsa ja joukkue saa itse määrätä lyöntijärjestyksen. Tämän jälkeen vastustaja heittää vastaavan kuvion. Voittaja on enemmän kyykkiä pelineliöstä poistanut joukkue. Pikauusintakuvio pelataan vain yhden kerran ja joukkueet heittävät samaan päätyyn.

10. PISTELASKU JA PELIN VOITTAJA

10.1. Pelipisteet

 • Eturajalle jäänyt kyykkä +2
 • Neliöön jäänyt kyykkä +2
 • Kyykkä neliöiden välissä +2
 • Kyykkä pelineliön rajalla +1
 • Säästöön jäänyt karttu -1

10.2. Voittopisteet

Voitosta saa 2 voittopistettä, tasapelistä 1 pisteen ja häviöstä nolla pistettä.

10.3. Lohkon sijoitukset

 • Eniten voittopisteitä saanut voittaa lohkon.
 • Jos joukkueilla on yhtä paljon voittopisteitä, ratkaisee keskinäisten otteluiden tulos.
 • Jos nämäkin ovat tasan, ratkaisee joukkueen lohkon kaikissa otteluissa saamien pelipisteiden keskiarvo.
 • Jos nämäkin ovat tasan, ratkaisee voittajan arpa.pal